กลุ่มบริษัท เพรสซิเดนท์ เฮาส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบันโดยเริ่มธุรกิจงานออกแบบ
งานรับเหมาก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน มีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม
โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ มูลค่ามากกว่า 100 โครงการ

ปัจจุบันมีโครงการออกแบบบริหารโครงการและดำเนินการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน โดยมีทีมงานและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานตามความเหมาะสมและการบริการที่ครอบคลุมทุกสาขา ในลักษณะ ONE STOP SERVICE เพื่อเป็นการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

บริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนในเรื่องความสมบูรณ์แบบในการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความลงตัวและคุ้มค่าในด้านของประโยชน์ใช้สอย ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ และคำแนะนำในการตกแต่งภายในและก่อสร้างให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของงานได้ด้วยตนเอง


โครงสร้างบริษัท


Directing
Management
Financial
Control


Site Planning
Architectural Design
Interior Design
Landscape Design
Consulting Management
Construction Management
Project Management
Analysis and structural Design


Construction Project
Interior Project

Decoration
Decorative Products

 

 
 
Copyright © 2006 President House Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.